För att skapa en egen minecraftserver som man kan installera bukkitplugins på.

Ladda ner senaste craftbukkit här

skapa en textfil: eula.txt

eula=true

skapa en batfil: startserver.bat <-- namnet kvittar men den måste vara en .bat fil java -Xmx1024M -jar craftbukkit_server.jar -o true
PAUSE

Placera dessa tre filer i samma mapp.
Dubbelklicka på startserver.bat
En massa nya filer och mappar skapas.
När det är klart ser det ut som bilden till höger
Din server är nu klar.

När du vill starta din server dubbelklickar du bara på
startserver.bat

Bukkit plugins finns här
samt på Curse.sites sida här

Stäng din server med kommandot stop
placera pluginet i mappen plugins, starta servern och låt den ladda in det nya pluginet,
eventuellt stanna servern igen och justera inställningarna för pluginet, de finner du i en undermapp till plugins.

tänk på att pluginen uppdateras hela tiden så det gäller att ha rätt version av plugin till din version av minecraftserver.

Problem, tips

Har du problem att få .txt till .bat, ladda ner Notepad++ här

Ändringar av antal spelare, whitelist, portbyte osv. görs i server.properties filen
Högerklicka på filen och välj edit with Notepad++
gör dina ändringar och spara.

Vill du att andra ska hitta fram till din server måste du öppna porten i din Gateway/Router

Standardporten för minecraft är 25565, och har man mer än en server måste man lägga de olika servrarna på olika portar tex 25566 el 25567.